Turun Upseerikerho ry

Turun Upseerikerho - maanpuolustustyötä tekevien yhteisö

 

Historiaa

Turun Upseerikerho ry on perustettu vuonna 1945. Alkuperäinen kerhorakennus sijaitsi Turun kasarmilla, nykyisellä Turun yliopiston alueella. Kasarmialueen kerhorakennus paloi vuonna 1965, jonka seurauksena upseerikerho siirtyi Sirkkalan kasarmille vuonna 1967. Rakennus on alun perin suunniteltu ja rakennettu venäläisen sotaväen käyttöön 1870-luvulla.

Kerho toimi kerhoravintolana ja Turun ja Porin Sotilasläänin komentajan edustustilana kunnes Puolustusvoimien rakennemuutoksiin liittyen Sirkkalan alueesta luovuttiin vuonna 2003. Sotaväen poistuttua Sirkkalasta, Upseerikerho vuokrasi tilat käyttöönsä Senaattikiinteistöiltä.

Tilojen siirryttyä Turun yliopiston käyttöön, tehtiin kasarmille vuosina 2008 - 2009 peruskorjaus, joilla tilat muutettiin yliopistolle sopiviksi.

Yliopisto ja upseerikerho neuvottelivat kerhoravintolan tilojen käytöstä. Neuvotteluissa päädyttiin ratkaisuun, jossa upseerikerhosta tuli yliopiston vuokralainen vuoden 2010 alusta. Sovitun mukaisesti kerho toimi lounasruokailu- ja tilausravintolapalveluja tuottavana kerhoravintolana. 

Turun yliopiston keskittäessä toimintojaan, se luopui Sirkkalan kampuksesta. Yliopiston muuttoon liittyen upseerikerhon vuokrasopimus päättyi, ja ravintola lopetti toimintansa toukokuussa 2020. Turun upseerikerho ry jatkaa yhdistystoimintaansa ilman omaa kerhotilaa.

 

Turun Upseerikerho ry yhdistyksenä

Yhdistyksemme on pääosin Turun talousalueella asuvien noin 200 kadettiupseerin ja reservin upseerin muodostama voittoa tavoittelematon yhdistys.

Sääntöihimme kirjattuna tavoitteina ovat:

  •  luoda ja ylläpitää upseerihenkeä ja -toveruutta jäsenistön keskuudessa
  • edistää jäsenten yleistä ja sotilaallista kehitystä
  • ylläpitää jäsenten maanpuolustustahtoa
  • antaa jäsenilleen ja heidän perheilleen tilaisuus aktiiviseen vapaa-ajanviettoon ja keskinäiseen kanssakäymiseen
  • vaalia upseeriperinteitä ja säilyttää perinne-esineistöä
  • tukea mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii

  • harjoittamalla sellaista elinkeino- ja ansiotoimintaa, mikä välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen
  • toimeenpanemalla asianomaisella luvalla varojenkeräyksiä ja arpajaisia
  • omistamalla ja hallitsemalla kiinteää ja irtainta omaisuutta
  • vastaanottamalla lahjoituksia ja jälkisäädöksiä

 

Turku on ollut tärkeä varuskuntakaupunki Venäjän vallan ja itsenäisyytemme aikana. Puolustusvoimissa tapahtuneiden muutosten seurauksena ovat organisaatiot ja joukkojen nimet muuttuneet. Puolustusvoimat ovat kuitenkin säilyneet merkittävänä osana Turkulaista, jokapäiväistä elämää.