Turun Upseerikerho ry

Turun Upseerikerho - maanpuolustustyötä tekevien yhteisö

Kirjaudu sisään jäsensivuille

Historiaa

Turun Upseerikerho ry on perustettu vuonna 1945. Kerhorakennus sijaitsi Turun kasarmilla, nykyisellä Turun yliopiston alueella. Kasarmialueen kerhorakennus paloi 1965, jonka seurauksena upseerikerho siirtyi nykyiselle paikalleen Sirkkalan kasarmille vuonna 1967 rakennukseen, joka on alun perin suunniteltu ja rakennettu venäläisen sotaväen käyttöön 1870-luvulla. Kerhotilan käytävällä on nähtävissä hirsiä palaneesta kerhorakennuksesta ja Turku - kabinetissa vanhaa kerhorakennusta kuvaava maalaus.

Kerho toimi kerhoravintolana ja Turun ja Porin Sotilasläänin komentajan edustustilana. Puolustusvoimien rakennemuutoksiin liittyen Puolustusvoimat luopui Sirkkalan alueesta vuonna 2003. Upseerikerho vuokrasi tilat käyttöönsä Senaattikiinteistöiltä.

Vuosina 2008 - 2009 Sirkkalan kasarmille tehtiin peruskorjaus, joilla tilat muutettiin sopivaksi Turun yliopiston käyttöön.

Yliopisto ja upseerikerho neuvottelivat kerhoravintolan tilojen käytöstä. Neuvotteluissa päädyttiin ratkaisuun, jossa upseerikerhosta tuli yliopiston vuokralainen vuoden 2010 alusta. Ratkaisun mukaisesti kerho toimii lounasruokailu- ja tilausravintolapalveluja tuottavana kerhoravintolana. Tilat on sisustettu yhteistoiminnassa yliopiston kanssa.

 

Turun Upseerikerho ry yhdistyksenä

Yhdistyksemme on pääosin Turun talousalueella asuvien noin 300 kadettiupseerin ja reservin upseerin muodostama voittoa tavoittelematon yhdistys.

Sääntöihimme kirjattuna tavoitteina ovat:

  •  luoda ja ylläpitää upseerihenkeä ja -toveruutta jäsenistön keskuudessa
  • edistää jäsenten yleistä ja sotilaallista kehitystä
  • ylläpitää jäsenten maanpuolustustahtoa
  • antaa jäsenilleen ja heidän perheilleen tilaisuus aktiiviseen vapaa-ajanviettoon ja keskinäiseen kanssakäymiseen
  • vaalia upseeriperinteitä ja säilyttää perinne-esineistöä
  • tukea mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoista maanpuolustustyötä

Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii

  • ylläpitämällä lounas- ja tilausravintolaa
  • omistamalla ja hallitsemalla kiinteää ja irtainta omaisuutta
  • vastaanottamalla lahjoituksia ja jälkisäädöksiä

Tavoitteenamme on tehdä maanpuolustustyötä sekä tarjota asiakkaillemme puitteet viettää arvokkaita ja tärkeitä juhlia perinteisissä ja historiallisissa tiloissa.

Puolustusvoimien rakennemuutoksista huolimatta Turku on ollut tärkeä varuskuntakaupunki Venäjän vallan ja itsenäisyytemme aikana. Vaikka organisaatiot ja joukkojen nimet ovat muuttuneet, puolustusvoimat ovat edelleen merkittävä osa Turkulaista, jokapäiväistä elämää.